Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2002 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1928 - 1934

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

ugrađena najamna kuća
Donji grad
stambena arhitektura
Novo građenje

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Zagrebačka ugrađena najamna kuća u razdoblju od 1928. do 1934. godine

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/16959

KOMENTAR / NAPOMENA:

Statističkom je analizom obuhvaćeno 445 kuća predanih na uporabu u razdoblju od 1928. do 1934. godine, koje zadovoljavaju definiciju zagrebačke ugrađene najamne kuće. Prosječna kuća toga tipa ima dva do tri stambena kata iznad prizemlja, dva dvosobna stana na stubište, jednostrešni kosi krov prema ulici, s ravnim krovom prema dvorištu, kao i osno simetričnu plohu pročelja u zoni stambenih katova. Godine 1929. pojavila su se pročelja Novoga građenja, a 1932. godine postala su dominantna. Kvaliteta zagrebačke ugrađene najamne kuće jest kontinuitet visokog standarda srednjeg sloja građevne supstance.

AUTOR/I:

Darko Kahle

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina