Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2004 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1935 - 1962

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Veterinarski fakultet
Vrkljan, Zvonimir

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Odgoj i obrazovanje
Znanost

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Sklop Veterinarskog fakulteta arhitekta Zvonimira Vrkljana: Antologijski primjer u kontekstu izgradnje modernoga Zagrebačkog sveučilišta

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/16484

KOMENTAR / NAPOMENA:

Sklop Veterinarskog fakulteta jedinstven je integralni fakultetski sklop u okviru Zagrebačkog sveučilišta, u cijelosti realiziran prema projektu arhitekta Zvonimira Vrkljana u razdoblju 1935.-1962. godine. Na osnovi analize složenih djelatnosti fakulteta, a koje uključuju nastavni, znanstvenoistraživački, laboratorijski, te klinički rad i stacionare životinja, projektant je strukturirao paviljonski sklop oplemenjen skladnim atrijskim ozračjem. O cjelovitoj razradi projekta do mjerila detalja svjedoči autentično stanje sklopa, koji je i danas značajan gradotvorni element jugoistočnoga dijela grada.

AUTOR/I:

Zrinka Barišić Marenić
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Heinzelova 55 45.805984, 16.00832