Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2008 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1923 - 1941

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Šterk, Vladimir
Novo građenje
Češki kubizam

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Potpisani projekti i realizacije Vladimira Šterka u Zagrebu od 1923. do 1941.

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/48580

KOMENTAR / NAPOMENA:

U članku je katalogizirano i analizirano 40 projekata i realizacija od 1923. do 1941. koje je arhitekt Vladimir Šterk potpisao na području tadašnjega Zagreba. Iz analize proizlazi jasnoća u slaganju tlocrta, spretnost u primjeni različitih konstruktivnih sklopova i neprestana mijena u oblikovanju − od uklapanja klasičnih elemenata u očišćenu plohu pročelja preko umetanja tekstura u plohe kubičnog tijela do prekidanja kubičnog tijela klasičnim oblicima.

AUTOR/I:

Darko Kahle

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina