Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2009 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1937 - 1939

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Vrkljan, Zvonimir
Trnje

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Odgoj i obrazovanje
Znanost

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Zgrada Ženske realne gimnazije sestara milosrdnica u Zagrebu arhitekta Zvonimira Vrkljana (1937.-1939.)

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/70186

KOMENTAR / NAPOMENA:

Prikazano ostvarenje prof. Vrkljana jedan je od najzornijih primjera koji govore u prilog tezi da su između dva svjetska rata upravo realizacije zgrada za obrazovanje jedan od generatora urbanoga razvoja Zagreba u njegovim tadašnjim gradskim perifernim zonama. Realizacija Ženske realne gimnazije svojom je javnom namjenom i modernim oblikovanjem, te velikim mjerilom i urbanističkom dispozicijom arhitektonskih korpusa, anticipirala urbanizaciju Trnja, odnosno Ulice grada Vukovara, koja je uslijedila tek nakon 1945. godine.

AUTOR/I:

Zrinka Barišić Marenić
Ariana Štulhofer
Andrej Uchytil
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Savska 77 45.797268, 15.961541