Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2010 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1911 - 1913

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Lubynski, Rudolf
Sveučilišna i nacionalna knjižnica
secesija i moderna

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Kultura
Znanost

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Između secesije, neoklasicizma i moderne: Prilog interpretaciji zgrade Sveučilišne knjižnice Rudolfa Lubynskoga

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/82694

KOMENTAR / NAPOMENA:

Članak je izveden iz opširnog prikaza zgrade Sveučilišne i nacionalne knjižnice u okviru rukopisa monografije „Rudolf Lubynski, Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu” iz 1983. koja stjecajem okolnosti nije tiskana. Težište je članka na komparativnoj analizi djela nastalih u srednjoeuropskom arhitektonskom miljeu i bečkom središtu u razdoblju od 1896. do 1913. godine, kad se Lubynski formira i afirmira. Cilj je da se utvrde uzori, sličnosti ili otkloni, a djelo uključi u vremensko-prostorni kontekst. S izabranim primjerima zgrada zagrebačke biblioteke ima niz dodirnih točaka: stilska obilježja secesije i neoklasicizma, tendenciju monumentalnosti i individualnom izrazu. Nadalje, postavlja se teza da razmatrano razdoblje nije doba tranzicije: prijelaza do nečeg kvalitativno drugačijeg i boljeg, nego da sadrži vrijednosti koje idu uz bok svemu što nastaje do profilacije internacionalnog stila.

AUTOR/I:

Nenad Fabijanić
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Trg Marka Marulića 21 45.806036, 15.970267