Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2011 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1928 - 1936

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

tržnica Dolac
Bastl, Vjekoslav
Vajda, Karlo

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Karlo Vajda i Vjekoslav Bastl: Izgradnja tržnice na Dolcu u Zagrebu, 1928.-1936.

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/104789

KOMENTAR / NAPOMENA:

Gradski građevni nadsavjetnik Karlo Vajda u detaljnoj je regulatornoj osnovi Dolca i okolice od 26. lipnja 1925. osmislio smještaj nove gradske tržnice, koji je zahtijevao rušenje zgrada staroga Dolca. Arhitekt Vjekoslav Bastl vješto je u arhitektonskoj kompoziciji gradske tržnice uskladio namjenu i nosivu armiranobetonsku konstrukciju velikog raspona. Detaljna regulatorna osnova nije u cijelosti izvedena tijekom izgradnje tržnice i okolnih zgrada. Zapadna i sjeverna strana ostale su nedovršene, a sjeverna strana velikog trga vanjske tržnice završava na početku Opatovine umjesto početno predviđene Skalinske ulice.

AUTOR/I:

Zlatko Jurić
Martina Strugar
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Dolac 45.81432, 15.97736