Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2012 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

zagrebački trgovi
urbanistički razvoj
Zelena potkova

TEMA:


NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Povijesni trgovi grada Zagreba nastali do 1918.; Prostorna geneza i urbanističke odlike

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/125233

KOMENTAR / NAPOMENA:

Među 65 danas postojećih zagrebačkih trgova za urbanološku je analizu izdvojeno 25 povijesnih prostora nastalih do 1918. na području Gornjega grada, Kaptola, Donjega grada i nekih prigradskih naselja. Uz definiranje kriterija odabira i objašnjenje metode istraživanja, obrađena je geneza i povijesna stratifikacija trgova po vremenu nastanka, te komparabilne urbanističke odlike (položaj, topografija, veličina i površina trgova, oblici i proporcije, funkcionalne odlike, prometne karakteristike, oprema, nasadi i perivojno uređenje, arhitektonske dominante, itd.).

AUTOR/I:

Alen Žunić
Nikola Matuhina
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina