Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2013 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1889 - 1890

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

ljetnikovac
Honigsberg, Leo
cottage naselje

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Povijesno-prostorni razvoj historicističkog ljetnikovca Grbac u Zagrebu

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/154207

KOMENTAR / NAPOMENA:

Historicistički ljetnikovac obitelji Grbac izgrađen je 1889./1890. godine prema projektu arhitekta Lea Hönigsberga u sklopu planiranoga cottage naselja na Josipovcu u Zagrebu. Usporedbom sačuvane arhivske dokumentacije i arhitektonske snimke postojećeg stanja utvrđene su pojedine etape povijesno-prostornog razvoja ljetnikovca. Svaka etapa prezentirana je grafičkom rekonstrukcijom trodimenzionalnog modela, a zaključci su verificirani nalazima konzervatorsko-restauratorskih istraživanja.

AUTOR/I:

Alan Braun
Alenka Delić
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina

LOKACIJA:

Zagreb 10000 I. G. Kovačića 33 45.820097, 15.968889