Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2010 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Istraživački projekti – studije

KLJUČNE RIJEČI:

Donji grad
stanovanje
blok
blokovska struktura
upravljanje

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kvalitetno stanovanje u urbanom centru Hrvatske (excerpt)

POVEZNICE:

: https://www.academia.edu/39462808/Kvalitetno_stanovanje_u_urbanom_centru_Hrvatske_excerpt_Quality_housing_in_the_urban_centre_of_Croatia_excerpt_

KOMENTAR / NAPOMENA:

Izrađivači Studije su Analog i Platforma 9.81

Autori: Luciano Basauri, Antun Sevšek, Dafne Berc, Marko Sančanin, Lana Lovrenčić

Suradnja: Jana Dabac, Tina Rumenović, Ivan Ivković

Naručitelj: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Godina: 2010


Studija potencijala i ograničenja blokovske strukture Donjeg grada strukturirana je u dva dijela: SWOT analizu Donjeg grada i evaluaciju sustava blokova i poteza Donjeg grada. Istraživanje se zalaže za program koji može pokrenuti jedino javni sektor: pronalaženje mehanizama za pripremu parcela i/ili zemljišta namijenjenih prihvaćanju takvog programa, kao i mehanizama sufinanciranja pojedinih operacija; te repertoar planerskih i tipoloških rješenja, prilagođenih svakom pojedinom bloku ili ulici - u smislu sustava parcelacije, financijskih mogućnosti, detaljnih programa i potreba građana.

AUTOR/I:

Luciano Basauri
Antun Sevšek
Dafne Berc
Marko Sančanin
Lana Lovrenčić
Analog
Platforma 9.81

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Antun Sevšek, email: antun.sevsek@gmail.com