Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2012 - 2012

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)

KLJUČNE RIJEČI:

dnevno svjetlo donjogradski blok šenoina ulica

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Kultura
Odgoj i obrazovanje
Poslovanje i uprava
Religija
Stanovanje
Zdravstvo

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: ne

Dnevnosvjetlosni potencijal zagrebačkoga donjogradskog bloka

POVEZNICE:

-

KOMENTAR / NAPOMENA:

Magistarski rad obrađuje temu problematike dnevnog svjetla u kontekstu urbane obnove donjogradskih blokova grada Zagreba. U magistarskom radu obrađuje se i model cjelovite rekonstrukcije pojedinačnog bloka. Magistarski rad (Igor Gojnik, 2012) je prvi dio istraživanja, a drugi dio istraživanja donesen je u doktorskom radu (Igor Gojnik 2018).

AUTOR/I:

Igor Gojnik

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

-, -

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Igor Gojnik, email: igor.gojnik@gmail.com