Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2000 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1702 - 1872

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

gornjogradska gimnazija
Gornji grad
isusovci
barok

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Odgoj i obrazovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Stara zgrada zagrebačke Klasične gimnazije

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/37811

KOMENTAR / NAPOMENA:

Autorica na temelju povijesnih izvora, osobito isusovačkih kronika, istražuje povijest gradnje gimnazijske zgrade u Zagrebu na Katarininu trgu 5. Došavši u Zagreb godine 1606., isusovci su dobili napuštenu zgradu dominikanskog samostana uz južni gradski bedem Gradeca (Gornjega grada), adaptirali je i nekoliko puta dogradili, tako da je od 1664. osim za potrebe šestorazredne gimnazije služila i za studij filozofije, teologije i prava. Godine 1702. svečano je položen temeljni kamen za novi dio, dovršen 1705., s dvoranom (auditorijem) na prvom katu. Sve je radove novcem i građom podupirao Hrvatski sabor. Stanje zgrade godine 1850., kada je provedena velika reforma školskog sustava, prikazuju sačuvani nacrti. Godine 1872. produljeno je krilo zgrade uz gradski južni bedem te je za potrebe novoorganiziranoga Zagrebačkog sveučilišta podignut drugi kat nad cijelim kompleksom.

AUTOR/I:

Lelja Dobronić

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Katarinin trg 5 45.814589, 15.973906