Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2004 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1929 - 1931

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Klinika za ortopediju
Šalata
Egon Steinmann

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Zdravstvo

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Klinika za ortopediju na Šalati u Zagrebu arhitekta Egona Steinmanna: Inauguracija hrvatske moderne

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/16523

KOMENTAR / NAPOMENA:

U članku se analizira Klinika za ortopediju na Šalati u Zagrebu arhitekta Egona Steinmanna, izgrađena početkom tridesetih godina 20. stoljeća. Klinika za ortopediju prvi je Steinmannov projekt javne građevine u Zagrebu koji čini važnu sliku u urbanoj matrici grada, kao i značajan dio njegova međuratnog opusa. Na primjeru detaljnog pregleda i analize Klinike za ortopediju bit će prezentirana osnova za razumijevanje individualnog izraza arhitekta Egona Steinmanna u okvirima moderne arhitekture u Zagrebu između dva svjetska rata.

AUTOR/I:

Iva Muraj
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina