Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2005 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1932 - 1940

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Poljoprivredni i Šumarski fakultet
Radna grupa Zagreb

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Odgoj i obrazovanje
Znanost

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Paviljonski sklop Poljoprivredno-šumarskog fakulteta: Prva realizacija modernoga fakultetskog sklopa Zagrebačkog sveučilišta

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/16464

KOMENTAR / NAPOMENA:

Izvorni paviljonski sklop Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu realiziran je 1932.-1940. prema projektu Radne grupe Zagreb. Koncept „živog organizma”, strukture koja se postupno razvija uz središnju os, destruiran je tijekom Drugoga svjetskog rata izgradnjom mastodonta IV. paviljona. Daljnja etapna izgradnja paviljona niže se do danas i predstavlja niz različitih autorskih izraza, uz izvornu djelomičnu realizaciju prvoga modernog sklopa Zagrebačkog sveučilišta.

AUTOR/I:

Zrinka Barišić Marenić
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina