Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2005 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1908 - 1908

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

urbanistički natječaj
Kovačić, Viktor
regulacija Kaptola

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Viktor Kovačić – Prolog u regulaciju Kaptola, 1908.

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/16458

KOMENTAR / NAPOMENA:

U razdoblju historicizma uglavnom su visoki predstavnici državne i crkvene uprave neposredno od uglednih i priznatih arhitekata naručivali izradu projekata te ukupno vođenje velikih i zahtjevnih javnih gradnji u Zagrebu. Zamisao o napuštanju dotadašnjeg načina izbora arhitekata postupno se pojavljivala i uobličavala zahvaljujući pojavi i javnom djelovanju arhitekta Viktora Kovačića i druge akademske generacije arhitekata. Neposredna posljedica nastojanja jest svakako ustrojstvo javnih natječaja za regulatorni projekt Kaptola i okolice (1908.), projekt crkve sv. Blaža (1908.-1909.) i projekt kr. Sveučilišne biblioteke (1909.). Natječaji su značili prekretnicu jer su prekoračili odrednice uobičajenih poslovnih i tehničkih zbivanja, a postali su arhitektonski događaji od presudne važnosti za hrvatsku kulturu.

AUTOR/I:

Zlatko Jurić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina