Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2006 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1862 - 1914

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Donji grad
katastarski izvori

TEMA:


NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Promjene morfološke i funkcionalne strukture Donjega grada Zagreba 1862.-1914. na temelju katastarskih izvora

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/16414

KOMENTAR / NAPOMENA:

Komparativnom analizom podataka dobivenih iz katastarskih popisa čestica i katastarskih planova dobiva se detaljan i iscrpan uvid u kompletnu urbanu strukturu prostora koji možemo izraziti vrlo precizno, kartografski i statistički. Kronološkom usporedbom nekoliko katastarskih izvora tijekom dužeg razdoblja dobivamo uvid u trend transformacije prostora, omogućavajući na taj način praćenje i analizu intenziteta i smjera prostornoga razvoja grada, kao i sagledavanje svih dominantnih historijsko-geografskih procesa koji su se u njemu odvijali. Ovdje iznosimo iskustva temeljena na originalnome znanstvenom istraživanju katastarskih izvora grada Zagreba nastalih u razdoblju 1862.-1914. godine.

AUTOR/I:

Mirela Slukan-Altić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina