Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

241. 2005. Piramidalna mreža gradova, Dušica Seferagić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

242. 2005. Mreža naselja u umreženom društvu, Alija Hodžić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

243. 2005. Društveno restruktuiranje i novi socijalni kontekst, Alija Hodžić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

244. 2007. Akteri društvenih promjena u urbanom prostoru Hrvatske, Dušica Seferagić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

245. 2017. Urbanistički razvoj zagrebačkog Gornjeg grada u djelima Lelje Dobronić // Hrvatski povjesničari umjetnosti. Lelja Dobronić 1920.-2006. / Martina Petrinović (ur.). Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2017. str. 9 , Dubravka Botica, OPU ffzg

246. 2010. Spasimo Znikinu kuriju!, Marko Špikić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

247. 2009. Karlo Vajda i Vjekoslav Bastl – detaljna regulacijska osnova i arhitektonski projekti tržnice na Dolcu u Zagrebu, 1925.–1927. godine, Zlatko Jurić, Martina Strugar, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu , Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture

248. 2006. Iz zagrebačke spomeničke baštine, Olga Maruševski, Matica hrvatska

249. 2009. Herman Bollé, Josip Bauer i kapela svetih Petra i Pavla na Mirogoju, Dragan Damjanović, OPU FFZG

250. 2013. Kritička recepcija regulatorne osnove zagrebačkog Kaptola Viktora Kovačića od 1908. do 1945. godine, Zlatko Jurić, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu

251. 2012. Herman Bollé i zagrebačka Preobraženska crkva, Dragan Damjanović, OPU FFZG

252. 2016. Vila Živković – Adrowski – Lubienski. Stanari, povijest izgradnje i opremanja historicističke rezidencije u Jurjevskoj 27 u Zagrebu, Dragan Damjanović

253. 2019. Tko je gospodin Viktor Kovačić K.H.A.? - Povijest kritičke misli o arhitektu Viktoru Kovačiću od 1896. do 1943. godine, Zlatko Jurić

254. 2009. Analiza polemika o zgradi Željpoha u Zagrebu 1961.-1964. godine, Zlatko Jurić, Ana Vukadin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

255. 2011. Herman Bollé i restauracija župne (ranije pavlinske) crkve u Remetama nakon potresa 1880. godine, Dragan Damjanović, OPU FFZG

256. 2011. Obnova kompleksa zagrebačkog nadbiskupskog dvora 1879.–1882. godine, Dragan Damjanović, OPU FFZG

257. 2013. Arhitekt Herman Bollé, Dragan Damjanović, Filozofski fakultet u Zagrebu

258. 2010. Herman Bollé i obnova građevina zagrebačkog Stolnog kaptola nakon potresa 1880. godine, Dragan Damjanović, OPU FFZG

259. 2004. Nadbiskupski / Langov trg: mijene i poništenje, Snješka Knežević, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

260. 2014. Vranicanijeva poljana na Gornjem gradu – projekti i polemike 1907. - 1970., Zlatko Jurić , Bernarda Ratančić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , Hrvatski restauratorski zavod, Dokumentacijski odsjek za nepokretnu baštinu

Stranica 13 od 56