Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1989 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1979 - 1989

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Stručni članak

KLJUČNE RIJEČI:

zakon o obnovi
odluka o financiranju
provedbeni urbanistički plan
Dubrovnik
obnova

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:


PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Obnova Dubrovnika 1979 - 1989

POVEZNICE:

-

KOMENTAR / NAPOMENA:

Obnova Dubrovnika 1979-1989.

Izdavač: Zavod za obnovu Dubrovnika

Glavna urednica: Snješka Knežević

Izbor i redakcija projektne dokumentacije: Berislav Šerbetić

Stručni suradnici: Tomislav Šuljak, Ivanka Jemo, Fabijan Žaja

Recenzenti: Prof. dr. Ivo Maroević, Prof.dr. Ante Marinović - Uzelac

AUTOR/I:


Zavod za obnovu Dubrovnika

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Zavod za obnovu Dubrovnika, Dubrovnik

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Udruženje hrvatskih arhitekata UHA