Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

- - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1695 - 1830

VRSTA PRILOGA:

Ostalo

KLJUČNE RIJEČI:

Kuća Pirling, Sv. Ćirila i Metoda 8, Trg sv. Marka 10, Aleksandar Brdarić

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Stanovanje
Ostalo

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kuća Pirling, Sv. Ćirila i Metoda 8 / Trg sv. Marka 10

POVEZNICE:

Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba: http://www1.zagreb.hr/zagreb/galerijakd.nsf/VO/4472EF52EBC673C9C1257F3E00490A23?OpenDocument

KOMENTAR / NAPOMENA:

Jednokatna jednokrilna palača s erkerom na uglu sagrađena je u 17. stoljeću. Djelomično je sačuvana prostorna struktura palače nekad s otvorenim uličnim trijemom, kasnorenesansni portal i erker na kamenim konzolama. U 18 st. pročeljeje raščlanjeno pilastrima, i izvedena oslikani medaljon, a oko 1830 uređen dućan i preoblikovani prozori prema projektu A.Brdarića. Kameni kolobran s muškom glavom koji po predaji prikazuje Matiju Gupca pohranjen je u Muzeju grada Zagreba.

Izvor: Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

AUTOR/I:


Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

-, -

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Lora Rajčić, email: lorarajcic@gmail.com

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Sv. Ćirila i Metoda 8/ Trg sv. Marka 10 45.815712, 15.973642