Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1908 - 1922

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

- - -

VRSTA PRILOGA:

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)

KLJUČNE RIJEČI:

Medicinski fakultet

TEMA:

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština

NAMJENA:

Odgoj i obrazovanje
Zdravstvo
Znanost

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne znam

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Anatomski i farmakološki zavod Medicinskoga fakulteta u Zagrebu - tlocrt prizemlja

POVEZNICE:

: http://athena.muo.hr/?object=detail&id=62142

: http://athena.muo.hr/?object=view&id=62142

: http://athena.muo.hr/?object=view&id=62142&pt=2

KOMENTAR / NAPOMENA:

Tlocrt zgrade U-tlocrta, na čiju je središnju os dograđen dio za predavaonice i učionice. Negdašnju prijamnu zgradu Zemaljske bolnice na Šalati projektirao je 1908. arh. Ignjat Fischer, a 1909. promjembeni projekt i projekt fasade radi arh. Dionis Sunko. Prenamjenom zgrade u Plemićki konvikt, dograđena su južna krila, prema projektu I. Fischera. Kad nakon I. svj. rata u zgradu useljava Medicinski fakultet, adaptacije i dogradnje izvodi arh. Franjo Gabrić.

 

Izvor: MUO || AthenaPlus

AUTOR/I:

Dionis Sunko
Ignjat Fischer
Franjo Gabrić

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

MUO, ZAGREB

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Ana Skračić, email: noasmum@yahoo.com

LOKACIJA:

Zagreb Šalata 45.818093, 15.983273