Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2015 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2008 - 2013

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

urban processes
urban actors
transition context
city transformations
Zagreb
urbani procesi
urbani akteri
tranzicijski kontekst
transformacija grada

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Urban processes in Zagreb: residential and commercial developments

POVEZNICE:

Članak - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/397/

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/142680

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Hrvatski geografski glasnik, Vol. 77, br. 1, str. 29-45.

Sažetak: Cjelokupni je prostor Hrvatske u postsocijalističkom i tranzicijskom razdoblju doživio brojne i značajne promjene, i u smislu fizičkih transformacija, ali ponajviše onih socijalnih. Primjerice socijalna stanogradnja koju planiraju i sufinanciraju gradovi u Hrvatskoj u vrlo je nepovoljnom položaju prema stanogradnji privatnog tipa, pogotovo na rubovima gradova. Takva situacija nije povoljna za građane i grad, već samo za one urbane aktere koji podržavaju kapitalistički razvoj grada. Posljednjih godina pojavljuje se izgradnja u centru i na rubovima grada koja se ne uklapa u postojeću urbanu strukturu i njegovu vizuru. Prisutan je i problem neadekvatne primarne i sekundarne infrastrukture u novim naseljima. Trenutačnu situaciju u procesu planiranja karakteriziraju sukobi i neravnoteža između političkih i ekonomskih aktera na jednoj strani te stručnih i civilnih aktera na drugoj. Stručnjaci različitih profila upozoravaju kako ignoriranje procesa planiranja dugoročno ostavlja nepopravljivu štetu u prostoru te kako takve transformacije grada govore o nepostojanju urbanizma.

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu). 

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Jelena Zlatar
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr