Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2006 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2004 - 2006

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

mreža naselja
kvaliteta života
tranzicija
globalizacija
stanovanje
opremljenost kućanstava
opremljenost neposredne okoline (susjedstva)
settlements network
quality of living
transition
globalization
dwelling
quality of equipment of the households and immediate surrounding (neighborhood)

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kvaliteta stanovanja u mreži naselja Hrvatske

POVEZNICE:

Članak - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/583

Članak - Hrčak: https://hrcak.srce.hr/93765

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Sociologija sela, vol. 44, br. 1, str. 105-126.

Sažetak: Rad je tematski povezan sa znanstveno–istraživačkim projektom Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu pod naslovom Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije, koji je realiziran u periodu od 2002. do 2005. godine. U sklopu toga provedeno je terensko istraživanje 2004. godine, a dio dobivenih podataka iz njega bit će tema ovoga rada. Navedeni se projekt odnosio na sociološko istraživanje mreže naselja u cijeloj Hrvatskoj, s veličinom uzorka od ukupno 154 naselja različitog tipa. Mreža naselja je sustav urbanih i ruralnih naselja koji zajedno čine prostornu i funkcionalnu cjelinu. Predmet istraživanja rada jest ispitati kvalitetu života u mreži naselja, i to preko elemenata stanovanja, opremljenosti kućanstava, te opremljenosti neposredne okoline ili susjedstva u naseljima. Iz dobivenih rezultata istraživanja utvrdila se postojeća kvaliteta stanovanja u naseljima, te primarna i sekundarna razina opremljenosti kućanstava u mreži naselja. Očekivano, rezultati su najbolji za najveće gradove, naročito za Zagreb, a najlošiji za seoska naselja. Općenito se potvrdila postojeća hijerarhijska struktura ispitivane mreže naselja, sa Zagrebom na vrhu. Međutim, u detaljnoj analizi zamijetili smo da je situacija ipak znatno kompleksnija. Često su podaci bolji za makroregionalne i regionalne centre nego za Zagreb, a za seoska su naselja bolja nego za gradska, ali to ovisi o ispitivanom kriteriju ili elementu kvalitete života odnosno stanovanja.

Projekt: Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr