Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2016 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2015 - 2016

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Zagreb
Podgorica
sustav naselja (mreža naselja)
kvaliteta života
fokus-grupe
settlement network
quality of life
focus groups

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Postsocijalistička transformacija Zagreba i Podgorice kao glavnih gradova

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/521

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja: bilateralni projekt između Hrvatske i Crne Gore (2015.-2016.) (ur. Anđelina Svirčić Gotovac, Rade Šarović), str. 201-231.

Sažetak: U ovom se poglavlju bilateralni projekt pod nazivom Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja nastavlja detaljnije baviti osnovnim predmetom istraživanja, prvenstveno društvenim i urbanizacijskim promjenama u glavnim gradovima Zagrebu i Podgorici tijekom zadnjih dvaju desetljeća. Analiziraju se kako tranzicijski period i njegov kontekst tako i kontekst ranijeg, socijalističkog perioda, bez uvida u koji nije ni moguće objasniti današnje stanje i način života u tim gradovima. Globalizacijski kontekst razvoja prostora sa svojim stalnim dihotomijama također utječe na, ali i potvrđuje periferni status tih zemalja u europskom i svjetskom kontekstu. Stoga se uz analizu provedenog istraživanja nastoje istaknuti konkretne specifičnosti, ali i nedostaci socioprostornih transformacija tih društava. Zanimljivo je da su istraživani gradovi pokazali dosta sličnosti u procesu preobrazbe, kako u ekonomskom i urbanističkom tako i demografskom pogledu. Obje su zemlje komparabilne i prema svojim negativnim demografskim trendovima s jedne strane, ali i izraženoj centralizaciji i hijerarhizaciji glavnih gradova s druge. Takva kretanja ne idu u prilog ravnomjernijem razvoju sustava naselja, pa tako ni ovdje istraživanih. Rezultati istraživanja dobiveni su analizom fokus-grupa sa stručnjacima provedenih tijekom 2015. godine u obama istraživanim gradovima i donose se u nastavku rada.

Bilateralni projekt: Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja (suradnja Filozofskog fakulteta - Nikšić, Sveučilišta Crna Gora i IDIZ-a).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr