Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2016 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2014 - 2016

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

public space
public interest
urban actors
qualitative research method
Zagreb
Croatia
javni prostor
javni interes
urbani akteri
kvalitativne metode istraživanja
Hrvatska

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Transformation of public space in Zagreb since 2000

POVEZNICE:

Poglavlje (bliografska jedinica) - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/519

Poglavlje - Emerald Insight: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1047-004220160000015005/full/html

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Public spaces: times of crisis and change (eds. Joãc Teixeira Lopes, Ray Hutchison), str. 105-126.

Sažetak: Od tranzicijskog razdoblja (1990-ih) i pogotovo nakon 2000-e godine, javni prostor je u Hrvatskoj višekratno bio pod dominacijom privatnih interesa. Ovaj trend najvidljiviji je u obalnim područjima, ruralnim krajolicima, urbanim zelenim površinama, parkovima, trgovima i ulicama koje su potpuno ili djelomično privatizirane. Urbani akteri (ekonomski, politički, civilni i stručni) imaju različite uloge u ovim promjenama, a prisutna je i hijerarhija u njihovim odnosima: ekonomski i politički akteri vrlo su moćni i zauzimaju glavno mjesto u urbanim i suburbanim prostornim transformacijama. S druge strane, akteri civilnog društva i stručni akteri imaju vrlo malo kontrole i utjecaja. Urbani akteri, dakle, imaju različite interese i međusobno konfliktne stavove. Rezultati našeg istraživanja (kvalitativno istraživanje - metoda polustrukturiranih intervjua s različitim stručnjacima iz 'prostornih' područja) pokazuju kako su današnje prostorne promjene diktirane od strane ekonomskih aktera usko povezanih s političkim akterima. Stoga je zadatak za budućnost da se jasno definiraju javni prostori i javni interesi te educira društvo o njihovoj važnosti. Jedino na taj način se neadekvatne privatne intervencije u javni prostor mogu spriječiti, a ravnoteža između privatnih i javnih interesa (pri čemu bi svi akteri zajednički donosili odluke) može uspostaviti. Pri tome bi se postigla i stvarna, participativna demokracija koju sva tranzicijska društva (uključujući Hrvatsku) teže postići.

Projekt: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (MZO, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Jelena Zlatar Gamberožić
Anđelina Svirčić Gotovac
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Emerald Group Publishing, Bingley

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr