Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2015 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2014 - 2015

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Zagreb
Zagreb settlement network
Croatia
transition
quality of housing
household facilities and equipment
neighbourhood infrastructure and facilities
zagrebačka mreža
Hrvatska
tranzicija
kvaliteta stanovanja
opremljenost kućanstva
opremljenost susjedstva

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura
Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

New housing estates in the settlement network of Zagreb – community infrastructure

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/385

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb (ur. Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar), str. 45-72.

Sažetak: Rad je svojevrsni nastavak dosadašnje obrade podataka o kvaliteti života i stanovanja objavljenih u uvodnom radu (The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb). Podaci su dobiveni iz anketnog istraživanja provedenog u Zagrebu i zagrebačkoj mreži naselja tijekom 2014. godine. Istraživanjem je obuhvaćena ciljano odabrana populacija stanovnika koja živi u novostambenim naseljima/lokacijama (stanovima, kućama) izgrađenima nakon 1990-e godine. Veličina uzorka bila je 308 ispitanika u četiri grada zagrebačke mreže naselja: grad Zagreb i tri grada u Županiji zagrebačkoj - Velikoj Gorici, Zaprešiću i Samoboru. U radu se dalje obrađuju podaci o dvije razine opremljenosti: 1) opremljenosti kućanstva i 2) opremljenosti susjedstva ili neposredne okoline života, i to na primarnoj i sekundarnoj razini (tzv. indeksi opremljenosti). S obzirom da je novo društveno uređenje u Hrvatskoj od 1990-ih donijelo značajne promjene i u području stanovanja i stambene politike u daljnjem radu stoga će se prikazati i kakvo je stanovanje bilo u prošlom sustavu te kakve su promjene nastale s postsocijalističkim periodom, kako u Hrvatskoj tako i susjednim zemljama. Model privatizacije dotadašnjih društvenih stanova (tzv. otkupa) početkom tranzicije je, primjerice, nastavio trend iz prošlog sustava vidljiv kroz nedostatak stanova. (...)

Projekt: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (MZO, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr