Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2015 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2014 - 2016

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

POS-naselje
socijalno stanovanje
infrastrukturna opremljenost naselja
socijalna kohezija
javno najamno stanovanje
grad Zagreb
POS estate
social housing
infrastructure
social cohesion
public rental housing
the City of Zagreb

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Novi Jelkovec ili Sopnica-Jelkovec kao primjer POS-ovog naselja

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/388

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb (ur. Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar), str. 147-180.

Sažetak: POS-ovo naselje (naselja socijalnog tipa stanogradnje) Novi Jelkovec, a prije nazivan Sopnica-Jelkovec, smješteno je na istoku grada Zagreba uz grad Sesvete. U novoizgrađene stanove u naselju počelo se useljavati od 2009. godine. Provedenim istraživanjem kao svojevrsnom studijom slučaja (case study) ovog naselja, u kojem se koristila kvalitativna metodologija (polustrukturirani intervjui s ciljanim akterima i metoda promatranja) prikazat će se kvaliteta stanovanja, te prednosti i nedostaci života u njemu. Novostambena zagrebačka naselja, kako je već prikazano u prethodnim poglavljima ove knjige, donekle su slična te dijele slične uvjete stanovanja i stambene opremljenosti. Međutim, naselje Novi Jelkovec ciljano je istraženo upravo jer je od početka zadobilo epitet neatraktivnog i vrlo specifičnog novog naselja. Takav imidž stvoren je zbog velikog broja tzv. socijalnih stanara (kojima je Grad Zagreb dodijelio stanove po principu socijalnih kriterija i postojeće rang liste istih). Međutim, istraživanjem je utvrđeno kako je ovo naselje, što je vrlo pozitivan efekt, ipak sve manje segregirano te naseljeno samo marginalnim slojevima društva. U naselju se dogodilo značajno popravljanje njegove socijalne strukture te smanjenje negativnog imidža. U tome je nesumnjivo najveću ulogu odigrala vrlo dobra opremljenost (u primarnom i sekundarnom smislu), odnosno društvena i tehnička infrastruktura izgrađena u naselju, ali također i primjena modela javno najamnog stanovanja kojim se privukao velik broj novih stanovnika, prvenstveno mlađe populacije (obitelji s ili bez djece).

Projekt: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (MZO, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Jelena Zlatar
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Novi Jelkovec ili Sopnica-Jelkovec 45.810704, 16.107555