Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2015 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2014 - 2015

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

quality of living
settlement network
Zagreb
satellite towns
research tradition
new research
kvaliteta života
mreža naselja
Zagreb
gradovi sateliti
dosadašnja istraživačka tradicija
novo istraživanje

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura
Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/383

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb (ur. Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar), str. 13-42.

Sažetak: Tranzicijska i posttranzicijska transformacija Zagreba i njegove urbane mreže naselja, s obzirom na teorijsku podjelu na prvo i drugo desetljeće tranzicije pokazala je da postoje značajne razlike unutar ta dva desetljeća. Urbanizacijske promjene imale su dalekosežnije posljedice na razvoj i izgled grada Zagreba i njegovog okolnog prostora u drugom razdoblju tranzicije, nakon 2000-e. Najvidljivije su, primjerice, u segmentu stanovanja, odnosno intenzivnoj stanogradnji i kvaliteti života stanovnika u novoizgrađenim naseljima kako u gradu Zagrebu tako i ostalim istraživanim gradovima u mreži, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Nastale promjene dovele su do značajnih posljedica u izgledu, izgrađenosti i poimanju identiteta gradova. Nova i često rubna naselja, te nove stambene lokacije, nastajale su najčešće stihijski i neplanirano, odnosno u neskladu s procesima urbanističkog i prostornog planiranja. Najvidljivije promjene nastale su u prostoru grada Zagreba i njegovim tzv. rubovima (periferiji). Gradska politika prihvatila je tržišni i parcijalni koncept planiranja u kojem se ne slijedi cjeloviti pristup razvoju grada što se ponajviše odražava na kvalitetu života građana samih. Osnovni cilj rada stoga je bio ispitati putem terenskog istraživanja stvarno stanje spomenutih lokacija i razinu njihove kvalitete stanovanja. U radu se zatim donosi analiza istraživanja provedenog u proljeće 2014. g. na ciljano odabranom uzorku novostambenih naselja i lokacija od 308 kućanstava (N=308) u zagrebačkoj mreži naselja (Zagrebu i tri grada satelita). (...)

Projekt: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (MZO, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr