Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2015 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2014 - 2016

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

quality of housing
subjective level of the quality of housing
aesthetic aspects of the neighbourhood
ecological aspects of the neighbourhood
citizen participation
kvaliteta stanovanja
subjektivna razina kvalitete stanovanja
estetski aspekti susjedstva
ekološki aspekti susjedstva
građanska participacija

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura
Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

The quality of housing at the subjective level: aesthetic and ecological aspects of the neighbourhood and citizen participation

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/386

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb (ur. Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar), str. 75-114.

Sažetak: Kvaliteta života, pa tako i kvaliteta stanovanja, istražuje se kroz dvije razine: objektivnu i subjektivnu. U ovom radu obrađena je subjektivna razina kvalitete stanovanja tj. rezultati o tome kako stanovnici osobno procjenjuju sljedeće elemente kvalitete stanovanja u svom susjedstvu: estetske elemente (izgled susjedstva), ekološke elemente (čistoća okoliša u susjedstvu) te građansku participaciju (sudjelovanje u planiranju i odlukama o susjedstvu). Anketni upitnik primijenjen je na ovaj dio istraživanja s pitanjima koja obuhvaćaju spomenute elemente. Rezultati istraživanja pokazali su se većim dijelom povoljnima za istraživana susjedstva prema ekološkim i estetskim aspektima. Primjećuje se i razmjerno veliko zadovoljstvo stanovnika kako izgledom susjedstva tako i njegovom čistoćom i uređenošću, dok je građanska participacija ocijenjena poprilično slabom, gotovo nepostojećom. Budući da je sudjelovanje građana u oblikovanju i organizaciji svog životnog prostora bitan element kvalitete stanovanja, upozorava se na nužnost povećanja uloge građana u planiranju i organizaciji svog susjedstva.

Projekt: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (MZO, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Jelena Zlatar
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr