Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2016 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2015 - 2016

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

urbana obnova
revitalizacija
novi tipovi urbanih aktera
ključni problemski aspekti
Zagreb
Podgorica
urban renewal
revitalisation
new types of urban actors
main problematic aspects

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Aspekti specifičnih oblika urbane obnove i revitalizacije u Zagrebu i Podgorici

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/522

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja: bilateralni projekt između Hrvatske i Crne Gore (2015.-2016.) (ur. Anđelina Svirčić Gotovac, Rade Šarović), str. 65-104.

Sažetak: Rad analizira nove urbane strukture nastale nakon 1990., tj. 2000. godine u glavnim gradovima Hrvatske i Crne Gore – Zagrebu i Podgorici, pri čemu se pokušalo pojasniti njihove uzroke i posljedice na različitim primjerima u središtu grada i šire. Globalizacijski procesi i porast urbanizacije u posttranzicijskom razdoblju postsocijalističkih gradova rezultirali su različitim novim urbanim formama, koje su nastale kao posljedica urbane obnove i revitalizacije. Javljaju se specifični oblici tih procesa, kao i novi tipovi urbanih aktera koji provode urbane transformacije. Cilj rada bio je sumirati i definirati ključne problemske aspekte u navedenim gradovima putem stručne perspektive kroz dubinske polustrukturirane intervjue i fokus-grupe s različitim stručnjacima za prostor. Osim (pretežno negativnih) novonastalih aspekata urbane obnove, analizirani su i novi akteri koji se pojavljuju na sceni te količina moći kojom raspolažu stručni akteri, a zatim i njihova uloga i načini na koje promišljaju dosadašnji razvoj Zagreba i Podgorice. Komparirani su i ključni aspekti specifičnih oblika urbane obnove i revitalizacije u Zagrebu i Podgorici te se ponudilo promišljanje stručnjaka o budućnosti urbanizma u tim dvama gradovima kroz određene smjernice koje je potrebno slijediti u planiranju posttranzicijskih gradova.

Bilateralni projekt: Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja (suradnja Filozofskog fakulteta - Nikšić, Sveučilišta Crna Gora i IDIZ-a).

AUTOR/I:

Jelena Zlatar Gamberožić
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr