Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2007 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2007 - -

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Cvjetni trg
javni prostor
gentrifikacija
akteri
Zagreb
Hrvatska
public space
gentrification
agents
Croatia

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: da

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Rekonstrukcija Central Business District (CBD) – primjer Cvjetnog trga u Zagrebu

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/443

Izdavaštvo - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije: http://www.iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=301

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Održivi prostorni razvoj gradova: Međunarodni naučni skup: tematski zbornik radova: drugi deo (ur. Nenad Spasić), str. 25-43.

Sažetak: Slučaj planirane gradnje na Cvjetnom trgu u Zagrebu zanimljiv je na više načina, a analizom sadržaja triju dnevnih novina (Jutarnji list, Večernji list i Vjesnik) istražilo se sve aktere uključene u taj projekt (direktno ili indirektno), te kroz određeni vremenski period (protekla 2007. godine). Korištena je osnovna podjela na četiri tipa aktera: stručnjaci za prostor ; politički akteri ; ekonomski akteri i stanovnici/korisnici/građani (Bassand, 2001. ; Vujović, 2006.). Ukratko, slučaj Cvjetnog trga može se objasniti planiranim projektom koji se predstavio javnosti krajem 2006. godine nakon kojeg je započela iznimno burna rasprava svih uključenih strana, a nastavljena je i sljedećih mjeseci. Reakcije i raspravu u javnosti izazvao je projektni plan gradnje i rušenja na mjestu dosadašnjeg kina Zagreb i njemu susjedne kuće (inače rodne kuće pjesnika V. Vidrića). Umjesto njih bi niknule moderne i novoizgrađene poslovno-stambene zgrade sa podzemnim garažama čijom bi se gradnjom izmijenio dosadašnji izgled ovog trga. Rušenje tih dviju ustanova izazvalo je otpor dijela građana koji je naročito pojačan uključivanjem velikog broja arhitekata, urbanista i drugih znanstvenika (stručnjaka za prostor), civilnih udruga (Pravo na grad i Zelena akcija i dr.) ali i značajnih pojedinaca u jedan organizirani prosvjed. U javnosti (stanovnici/korisnici/građani) je, samim predstavljanjem tog projekta od strane njegovog inicijatora i novog vlasnika kina Zagreba T. Horvatinčića i njegove poslovne grupacije (ekonomski akteri), uz jaku podršku gradonačelnika M. Bandića (politički akteri), stvoren val prosvjeda. Prosvjed je naročito aktualiziran saznanjem o nepoštivanju GUP-a od strane ekonomskih aktera. (...)

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Jelena Zlatar
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Preradovićev ili Cvjetni trg 45.812125, 15.974069