Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2012 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2007 - 2011

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

društveni akteri
transformacija prostora
ruralni prostor
urbani prostor
kvalitativna metodologija
Hrvatska
social actors
spatial transformation
rural space
urban space
qualitative metodology
Croatia

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Akteri društvenih promjena u prostoru (2007-2011)

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/185

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj (ur. Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar), str. 13-27.

Sažetak: U radu će se predstaviti neke od važnijih i zanimljivijih nalaza dobivenih u proteklim istraživačkim godinama u okviru projekta Akteri društvenih promjena u prostoru koji je vodila dr. sc. Dušica Seferagić u suradnji s grupom za sociologiju prostora Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (dr. sc. Alija Hodžić, mr. sc. Branimir Krištofić, dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac i dr. sc. Jelena Zlatar). Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. Istraživački dio rada na projektu provodio se putem terenskih istraživanja kvalitativnog tipa koncipiranih kao studije slučajeva. Istraživanja su provođena kroz godine 2007., 2008., i 2009. Urbani primjeri su Zagreb i Novi Vinodolski, a ruralni primjeri su Povlja na otoku Braču, odnosno Lovinac u Ličko-senjskoj županiji. Metode kvalitativnog tipa koje su korištene u studijama slučajeva su analiza diskursa, analiza sadržaja i intervjui (polustrukturiranog tipa). Osim njih prethodno je analizirana potrebna dokumentacija i sekundarna literatura. Postojeći društveni kontekst u kojem se Hrvatska danas nalazi, a on je prvenstveno tranzicijski i postosocijalistički, čini tematiku društvenih aktera posebno aktualnom. Novonastale društvene promjene utječu na načine djelovanja i ponašanja društvenih aktera, kako nekih novih tako i onih starih aktera. Iz toga slijedi da njihovu važnost i djelovanje ne možemo odvojiti od nastalog procesa restrukturiranja društva i društvenih odnosa, odnosno promjenu suvremenog društva danas.Ono je u korelaciji s globalizacijom i svim onim procesima koje iz globalizacije slijede, odnosno tranzicijom u našem slučaju. (...)

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr