Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2019 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2017 - 2018

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

urban revitalisation
urban planning
post-socialist countries
Zagreb
Ljubljana
urbana revitalizacija
urbano planiranje
post-socijalističke zemlje
tranzicija

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Revitalization paths of urban centers: tentative observational comparison of two cities – Ljubljana and Zagreb

POVEZNICE:

Članak - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/838

Članak - Družboslovne razprave: https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR90-Jelena%20Zlatar%20Gamberozic-WEB.pdf

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Družboslovne razprave, Vol. 35, br. 90, str. 83-104.

Sažetak: U radu se vrši komparacija dvaju post-socijalističkih zemalja (Hrvatske i Slovenije) tj. njihovih glavnih gradova (Zagreba i Ljubljane). Istraživanje ima za svoj cilj otkrivanje i pojašnjenje glavnih odrednica i poteškoća urbane revitalizacije u pojedinom gradu te uspješan i manje uspješan prijelaz iz socijalističkog sustava planiranja u liberalno demokratski. Hipoteza istraživanja jest da je urbana revitalizacija u Ljubljani provedena na cjelovit način, uzimajući u obzir sve bitne odrednice revitalizacije grada, dok je urbana revitalizacija u Zagrebu parcijalna i usmjerena ka privatnim interesima pojedinačnih investitora i političara. Istraživanje je provedeno kroz polustrukturirane intervjue s različitim stručnjacima koji se bave prostornim pitanjima kao i analizom relevantne dokumentacije. Istraživanje potvrđuje hipotezu te iznosi zaključke o ključnim odrednicama urbane revitalizacije u dva grada, kao i probleme kod urbanističkog planiranja u postsocijalističkim zemljama.

Bilateralni projekt: Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane. Komparacija sa zagrebačkim centrom (MZO, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Jelena Zlatar Gamberožić
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Slovensko sociološko društvo, Ljubljana

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr