Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2006 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2004 - 2006

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

Zagrebačka regija
mreža naselja
metropolitanizacija
suburbanizacija
globalizacija
decentralizacija
policentrični tip mreže naselja
opremljenost kućanstava
opremljenost naselja
kvaliteta života
Zagreb region
settlement network
metropolitization
suburbanization
globalization
decentralization
polycentric type of settlement network
household equipment
settlement equipment
quality of life

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Komunalna infrastruktura
Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Sociološki aspekti mreže naselja u zagrebačkoj regiji: magistarski rad

POVEZNICE:

Magistarski rad - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/887

KOMENTAR / NAPOMENA:

Sažetak: Magistarski rad je tematski je vezan za projekt Grupe za selo, grad i prostor Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, pod naslovom Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije, a u trajanju od 2002. do 2005. godine. Navedeni projekt odnosi se na sociološko istraživanje mreže naselja cijele Hrvatske, a magistarski rad na istraživanje jedne, ali najveće regije u sklopu čitave mreže, odnosno na istraživanje zagrebačke regije. Mreža naselja je sustav urbanih i ruralnih naselja koji zajedno čine prostornu i funkcionalnu cjelinu, u ovom slučaju zagrebačku funkcionalnu regiju. Zagrebačku regiju čini Grad Zagreb i Zagrebačka županija zajedno. Uvid u konkretno stanje u toj regiji dobilo se empirijskim istraživanjem provedenim u proljeće 2004. godine na uzorku od 555 ispitanika u 19 naselja iz zagrebačke regije uključujući i Grad Zagreb. Osnovna intencija ovog rada i predmet istraživanja bili su istražiti i ispitati opću sliku sadašnjeg stanja u zagrebačkoj regiji. To se postiglo sociološkim pristupom istraživanju kvalitete života stanovnika regije i opremljenosti kućanstava i naselja u njoj. Iz dobivenih rezultata istraživanja utvrdile su se primarna i sekundarna razina opremljenosti naselja i kućanstava. Kvalitetu života ispitivalo se kroz zadovljenje materijalnim ili osnovnim uvjetima života stanovnika koje čine sljedeći indikatori tzv. indikatori socijalnog blagostanja: stanovanje, obrazovanje, radni status, zanimanje, migracije i promet, te zadovoljstvo navedenim. Iz navedenih indikatora dobila se ukupna slika konkretnog stanja u regiji u egzistencijalnom i materijalnom smislu, odnosno dobio se uvid u stvarno stanje u pojedinim tipovima naselja. Sva naselja u regiji podijeljena su prema postojećem teritorijalnom i zakonskom ustroju na klasifikaciju koja je korištena samo za potrebe ovog rada. Klasifikacija obuhvaća: Grad Zagreb, gradove satelite ili gradska naselja, općinske centre, te seoska naselja.

Projekt: Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Anđelina Svirčić Gotovac, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr