Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2018 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2000 - 2013

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

urbane transformacije
urbani akteri
urbanističko planiranje
novonastale strukture
Zagreb
urban trasnformations
urban actors
urban planning
new structures

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Primjeri urbane obnove šireg gradskog centra grada Zagreba

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/823

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Novi koncept urbanog razvoja Banja Luke: između privatnih interesa i potreba građana: uz iskustva iz okruženja: zbornik radova (ur. Ranka Perić Romić, Dalibor Savić), str. 107-133.

Sažetak: U radu će se analizirati urbane transformacije u Hrvatskoj u tranzicijskom (postsocijalističkom) razdoblju na primjeru glavnoga grada Zagreba. Pri tome će se pojasniti karakter, opseg i tipovi suvremenih urbanih promjena kroz odabrane, relevantne primjere. Posebna pozornost posvećena je pojavi novih urbanih aktera, njihovoj dinamici i prostoru djelovanja te njihovom položaju, ekonomskoj i političkoj moći. Istraženi su novonastali, “tranzicijski” aspekti urbane obnove u Zagrebu na primjerima poslovnih nebodera, trgovačkih centara i podzemnih garaža u centru grada, dakle nove urbane strukture nastale u Zagrebu nakon 2000. godine, njihovi uzroci i (pozitivne i negativne) posljedice. Putem smjernica za planiranje grada, razmatraju se i načini na koje stručni akteri promišljaju daljnji razvoj Zagreba kao i svoju ulogu u njemu. Kompariraju se stavovi različitih stručnjaka o njihovoj (ne)moći u planiranju grada, problemu interdisciplinarnosti te prijeporu stavova između različitih stručnih aktera. Rezultati istraživanja ukazuju na promjene u odnosima moći između različitih tipova aktera do kojih je došlo nakon 2000. godine. Iznose se i najvažnije odrednice urbanih transformacija, poglavito (ne)postojeće urbane obnove na prostoru grada. Također se sintetiziraju rezultati razmišljanja stručnih ispitanika o budućnosti prostornog razvoja grada Zagreba.

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Jelena Zlatar Gamberožić
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Banja Luka

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr