Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2012 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2007 - 2012

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

akteri
transformacija prostora
kvaliteta života
Hrvatska
urbano planiranje
actors
spatial transformation
quality of life
Croatia
urban planning

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj

POVEZNICE:

Knjiga - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/11

KOMENTAR / NAPOMENA:

Urednice: Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar.

Autori poglavlja: Anđelina Svirčić Gotovac, Ognjen Čaldarović, Tihomir Jukić, Sreten Vujović, Saša Poljanec-Borić, Ljubinko Pušić, Franc Trček, Srečko Pegan, Gojko Bežovan, Valentina Gulin Zrnić, Marina Nenković-Riznić, Lana Slavuj, Sonja Leboš, Vedran Prelogović, Aleksandar Lukić.

Sažetak: Zbornik "Akteri društvenih promjena u prostoru: transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj" interdisciplinarno i internacionalno povezuje radove stručnjaka oko aktualnih i važnih prostornih tema. Koncentrira se na postojeći društveni kontekst u kojem se Hrvatska i njezine susjedne zemlje (Srbija i Slovenija) danas nalaze, a on je prvenstveno tranzicijski i postsocijalistički, što čini tematiku društvenih aktera posebno aktualnom. Novonastale društvene promjene utječu na načine djelovanja i ponašanja društvenih aktera, kako nekih novih tako i onih starih. Iz toga slijedi da njihovu važnost i djelovanje ne možemo odvojiti od nastaloga procesa restrukturiranja društva i društvenih odnosa, odnosno globalizacijskih i ostalih promjena u suvremenom društvu. Cjelokupni je prostor (i urbani i ruralni) u tranziciji doživio brojne i značajne promjene, i u smislu fizičkih transformacija, ali ponajviše onih socijalnih. Možemo reći da se socio-prostorno restrukturiranje odvija na globalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Neke od tih razina i njihove osnovne značajke pobliže se objašnjavaju na različitim primjerima u ovom zborniku. Zbornik je nastao na temelju međuregionalnog znanstveno-stručnog skupa (okruglog stola) pod istim nazivom, održanog u Zagrebu, 16. prosinca 2012., a koji je bio rezultat projekta “Akteri društvenih promjena u prostoru” (2007-2011) Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Lokacija: Zagreb, Hrvatska, Srbija i Slovenija

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr