Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2015 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1984 - 2014

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

kvaliteta života
tranzicija
socijalizam
modernizacija
Zagreb
quality of living
transition
socialism
modernization

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura
Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kvaliteta života i tranzicija: sociološka rekonstrukcija na primjeru Zagreba

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/387

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb (ur. Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar), str. 117-144.

Sažetak: Istraživanje Kvaliteta života u zagrebačkoj mreži naselja pristupom i uzorkom bavi se prije svega kvalitetom stanovanja u postsocijalističkom razdoblju. Stoga su uzorkom obuhvaćene zgrade sagrađene poslije 1990. godine. Ovaj tekst se oslanja na pet istraživanja koja su provedena u razdoblju od 1984. (potom 1989., 1996. i 2004.) do ovog posljednjeg provedenog 2014. godine. Analizom se provjerava hipoteza prema kojoj rast standarda u zapadnoj Europi poslije Drugog svjetskog rata premješta fokus političkog djelovanja s politike koja se temelji na klasnim vrijednostima na politiku koja zastupa kvalitetu života. Može se pokazati da se ti procesi različitim intenzitetom i u drukčijim oblicima odvijaju i u socijalističkim zemljama. Pokazuje se da je teorijsko određenje socijalizma kao „diktature nad potrebama“ prekratko da bi se analiziralo spomenute procese. Tako se i kod nas, ponajprije u području ruralne i urbane sociologije, razvijaju istraživanja kvalitete života usporediva s istraživanjima „države blagostanja“ na Zapadu.

Projekt: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (MZO, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Branimir Krištofić
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr