Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2015 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2014 - 2015

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

kvaliteta života
novostambena naselja
zagrebačka mreža naselja
Zagreb
quality of living
new housing estates
settlement network of Zagreb

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor
Komunalna infrastruktura
Stanovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb

POVEZNICE:

Knjiga - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/382

KOMENTAR / NAPOMENA:

Urednice: Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar.

Autori poglavlja: Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar, Branimir Krištofić.

Sažetak: Knjiga pod nazivom Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (The Quality of Living in New Housing Estates in the Settlement Network of Zagreb) nastala je kao rezultat istoimenog projekta financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2013.-2015.), te u sklopu tzv. programskih sredstava na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ). Istoimeno terensko i anketno istraživanja provedeno je u proljeće 2014. godine i za osnovni cilj imalo je nastavak dugogodišnjih istraživanja (od 1970-ih godina) o kvaliteti života koje je IDIZ provodio u grupi za sociologiju sela, grada i prostora. Također je pristup provedenog istraživanja bio osim, nastavka i komparacije, prilagoditi i modificirati najvažnije elemente kvalitete života novom tranzicijskom kontekstu u kojem se Hrvatska nalazi već više od dva desetljeća i u kojem je doživjela značajne promjene na svim poljima života. Segment kvalitete života i stanovanja je zbog prijelaza na tržišnu ekonomiju i privatno vlasništvo doživio velike promjene posebno u domeni socijalnog stanovanja, javnog vlasništva i javne infrastrukture koji su evidentno postali najugroženiji. U prilog tome govore i rezultati istraživanja predstavljeni u nastavku knjige. Stoga je bilo potrebno istražiti upravo trenutne uvjete života stanovnika u novim i novoizgrađenim (od 1990-ih godina) stanovima i naseljima te također istaknuti njihove prednosti i nedostatke.

Projekt: Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (MZO, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:


Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr