Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2011 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2009 - 2010

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

tranzicijski kontekst
javni prostori
odlike javnih prostora
ugroženost javnih prostora
segregacija
ne-mjesta
transitional context
public spaces
characteristic of public spaces
destruction of public spaces
segregation
non-places

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Aspekti ugroženosti javnih prostora

POVEZNICE:

Poglavlje - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/186

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Mjesto, nemjesto: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture (ur. Jasna Čapo, Valentina Gulin Zrnić), str. 303-316.     

Sažetak: S današnjim razvojem grada javni prostor (public space) postao je ugrožen kao i njegova definicija. Brojne su kritike o postojanju javnih prostora i pitanja koliko su oni u punom smislu uopće mogući danas. Upravo su obilježja otvorenosti, dostupnosti i pristupačnosti javnih prostora postala predmetom diskusija. Naglašava se kako su javni prostori uglavnom samo oni sigurni prostori. Mnoge gradske administracije diljem svijeta žele upravo takvu sigurnost grada koja se ogleda kroz nisku stopu kriminala i bez siromaštva, barem onog vidljivog. Takvo je shvaćanje posebno izraženo u zapadnim gradovima, američkim i britanskim, gdje uloga gradskih institucija ide u navedenom smjeru.

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Anđelina Svirčić Gotovac
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr