Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2014 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1970 - 2013

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Znanstveni članak
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

urban actors
disappearance of urbanism
random building
urban transformations
Zagreb
Croatia
urbani akteri
nestanak urbanizma
sporadična izgradnja
urbane transformacije
Hrvatska

TEMA:

Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Zagreb

POVEZNICE:

Članak (bibliografska jedinica) - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/95

Članak - Elsevier: https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.03.004

KOMENTAR / NAPOMENA:

Publikacija: Cities, Vol. 39, August 2014, str. 144-155.

Sažetak: Urbano planiranje i obnova kao i njihovi akteri uvijek su bili usko povezani sa sociopolitičkim promjenama stoga tranzicijska post-socijalstička Hrvatska pruža zanimljiv kontekst za analizu prostornih promjena. Ovaj rad je komparativna studija urbanih transformacija u Hrvatskoj (gradu Zagrebu) u tri važna razdoblja: a) socijalističko: 1970-ih i 1980-ih, b) razdoblje tijekom i odmah nakon Domovinskog rata te tranzicija od 1990-2000. c) razdoblje nakon 2000. u kojem dolazi do akceleracije procesa koji su započeli u prethodnom razdoblju. Ova vremenska razdoblja odabrana su s obzirom na velike promjene u socio-političkom sustavu i posljedično u prostornom planiranju i upravljanju prostorom. Također, u svakom od njih možemo promatrati promjene u moći kod različitih tipova aktera kao i pojavu novih aktera. Ustanovljeni su glavni aspekti urbanog planiranja kao i moć različitih urbanih aktera u svakom razdoblju. Od 1990, a pogotovo nakon 2000. godine urbano planiranje bilo je slabije zastupljeno u Zagrebu što je rezultiralo nestankom sustavnog planiranja te sporadičnom i slučajnom izgradnjom.

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Jelena Zlatar
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Elsevier, Amsterdam

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr