Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2013 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

2000 - 2013

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice

KLJUČNE RIJEČI:

urbane transformacije
urbani akteri
urbana obnova
stručna perspektiva
Zagreb
Hrvatska
urban transformations
urban actors
urban renewal
professional perspective
Croatia

TEMA:

Urbana rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza

NAMJENA:

Javni prostor

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Urbane transformacije suvremenog Zagreba: sociološka analiza

POVEZNICE:

Knjiga - Repozitorij IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/17

Knjiga - Plejada: https://www.plejada-zg.hr/proizvod/urbane-transformacije-suvremenog-zagreba-socioloska-analiza/

KOMENTAR / NAPOMENA:

Drugi izdavač: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Sažetak: Knjiga sadrži rezultate istraživanja stavova i pogleda brojnih stručnjaka različitih profila o urbanim transformacijama Zagreba u razdoblju od 2000. godine. Predstavlja svojevrsnu panoramu glavnih urbanih problema i procesa iz sociološke perspektive. Analizirajući promjene u Zagrebu kroz nastanak novih urbanih cjelina (zone visokih poslovnih objekata ; trgovački centri ; podzemne garaže), autorica otkriva pojavu novih aktera i njihovo sve veće značenje i utjecaj. Mnogi od tih projekata realizirani su prvenstveno u interesu privatnih investitora, što je imalo različite nepovoljne posljedice za grad. Autorica zaključuje da su napuštanje urbanističkog planiranja i smanjena moć stručnih aktera postali ključna prepreka urbanoj obnovi i razvoju grada.

Projekt: Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

AUTOR/I:

Jelena Zlatar
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Plejada, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Karolina Vranješ, email: karolina@idi.hr