Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

1994 - 1998

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1930 - 1940

VRSTA PRILOGA:

Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)

KLJUČNE RIJEČI:

Slavko Löwy, hrvatska moderna arhitektura

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Ostalo

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Slavko Löwy: sustvaratelj hrvatske moderne arhitekture tridesetih godina

POVEZNICE:

: https://www.ipu.hr/article/hr/203/slavko-lwy-sustvaratelj-hrvatske-moderne-arhitekture-tridesetih-godina

KOMENTAR / NAPOMENA:

Urednik
Tonko Maroević

Recenzenti
Radovan Ivančević, Ivo Maroević, Tomislav Premerl

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Horetzky, Zagreb, 1999.

 

AUTOR/I:

Darija Radović Mahečić

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Ana Sverko, email: asverko82@gmail.com