Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2017 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1960 - 1980

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

tipski projekt
dječji vrtić
zgrade za odgoj i obrazovanje

TEMA:


NAMJENA:

Odgoj i obrazovanje

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: nije primjenjivo

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Tipski projekti dječjih vrtića u 1960-im i 1970-im godinama u Zagrebu

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/272389

KOMENTAR / NAPOMENA:

Potreba za brzom poslijeratnom izgradnjom stambenih naselja, a unutar njih i infrastrukturom odgoja i obrazovanja definiranom urbanističkim standardima, upućuje na racionalizaciju i nameće istraživanja tipskih, montažnih i modularnih sustava. Sustavna društvena briga o djeci radnika uzrokuje naglo širenje mreže predškolskih ustanova dijelom realiziranom primjenom tipskih rješenja. U Zagrebu njihov razvoj možemo pratiti u dva zamaha - razvojem tipskih i prefabriciranih projekata kraja 60-ih godina i istraživanjima komponibilnih s ustava sredinom 70-ih. Značajan udio u ukupnom fondu izgrađenih dječjih vrtića promatranoga razdoblja nastaje upravo njihovom implementacijom.

AUTOR/I:

Mia Roth-Čerina
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina, email: mroth@arhitekt.hr