Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

VREMENSKO RAZDOBLJE NASTANKA PRILOGA / GODINA IZDANJA / GODINA OBJAVE:

2016 - -

DATACIJA PREDMETA PRILOGA:

1901 - -

VRSTA PRILOGA:

Znanstveni članak

KLJUČNE RIJEČI:

Foerk, Erno
Sandy, Gyula
Glavna pošta

TEMA:

Graditeljska baština

NAMJENA:

Poslovanje i uprava

PREDMET PRILOGA JE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO: ne

Nacrti su dostupni i u .dwg ili nekom drugom vektorskom formatu za CAD ili BIM programe: nije primjenjivo

Palača Ravnateljstva pošte i brzojava u Jurišićevoj ulici u Zagrebu: Odlike arhitekture i stilskoga rješenja

POVEZNICE:

Link na PDF: https://hrcak.srce.hr/file/237147

KOMENTAR / NAPOMENA:

Palača Ravnateljstva pošta i brzojava u Jurišićevoj ulici, koju su 1901. projektirali Ernő Foerk i Gyula Sándy, istaknut je primjer mađarskih arhitektonskih i tehnoloških dostignuća u tkivu zagrebačkoga Donjega grada na početku 20. stoljeća. Ovim su radom određeni glavni čimbenici identiteta zgrade, ponajprije putem njezina povijesno-prostornoga razvoja, kulturne povijesti, ali i dosad nepoznate geneze njena jedinstvenoga stilskog izraza.

AUTOR/I:

Boris Dundović
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IZVOR PRILOGA / IZDAVAČ:

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb

KONTAKT OSOBA /PRIJAVITELJ:

Mia Roth-Cerina

LOKACIJA:

Zagreb 10000 Jurišićeva 13 45.812466, 15.980948