Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

261. 2013. Stambena najamna zgrada Hermana Bolléa u Žerjavićevoj 4 u Zagrebu, Dragan Damjanović, Irena Kraševac, OPU FFZG , IPU ZG

262. 2010. Arhitektura zgrade hrvatskog sabora, Dragan Damjanović, OPU FFZG

263. 2004. Kovačićeve vizije uređenja zagrebačkih trgova i perivoja 1905-1909. , Snješka Knežević, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

264. 2013. Schmidt-Bolléova obnova crkve u drugoj polovici 19. stoljeća, Dragan Damjanović, OPU FFZG

265. 2003. Značenja arhitektonskog detalja u djelima Viktora Kovačića, Vesna Mikić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

266. 2009. Đuro Szabo i Stjepan Korenić: Polemika o regulaciji Kaptola 1913-1916., Zlatko Jurić, Martina Strugar, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu , Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture

267. 1994. Arhitekt Martin Pilar zagrebački radovi 1889-1900., Zlatko Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

268. 2020. Građevni redovi i regulatorno planiranje Zagreba od 1900. do 1918. godine, Zlatko Jurić, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu

269. 2005. Neogotički tornjevi Zagrebačke katedrale - stil i kontekst, Dragan Damjanović, OPU FFZG

270. 2011. Rasprave o Bakačevoj kuli u Zagrebu 1901. godine: »Taj nesgrapni, ružni toranj…« ili karakterističan primjer sredovječnog utvrdnog braništa, Zlatko Jurić, Martina Strugar, Franko Ćorić, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu , Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture

271. 1993. Kršnjavi - Vancaš: planiranje gradnje Crkve Sv. Blaža u Zagrebu, Zlatko Jurić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

272. 2010. Gornji i Donji grad u Zagrebu 21. stoljeća. O problemima revitalizacije zagrebačke povijesne jezgre, Snješka Knežević, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

273. 1996. Za obnovu zagrebačke Zelene potkove, Snješka Knežević, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

274. 1992. Zagrebačka arhitektura osamdesetih godina, Ivo Maroević, Filozofski fakultet u Zagrebu

275. 1996. Arhitekt Otto Goldscheider : zagrebački radovi za Hoenigsberg & Deutsch, Zlatko Jurić

276. 2017. Aporije obnove Gornjega grada u Zagrebu – epilog slučaja tzv. Vranicanijeve poljane 1969., Snješka Knežević, Portal : godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda

277. 1995. Arhitekt Vjekoslav Bastl - radovi 1901-1910. , Zlatko Jurić, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu

278. 2004. Zaštita spomenika u teorijama gradogradnje u Srednjoj Europi 1870.-1918., Zlatko Jurić, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu

279. 2020. Oštećena zagrebačka katedrala, crkva u Remetama, Bazilika Srca Isusova te crkve u Sesvetama i Čučerju, Denis Derk, Vecernji.hr

280. 2020. Potres oštetio brojne crkve u Zagrebu i okolici, Informativna katolička agencija

Stranica 14 od 56