Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

161. 2000. Hrvatski i europski pristup potresnoj otpornosti nepokretnih kulturnih dobara, Dražen Aničić, Institut građevinarstva Hrvatske

162. 2000. Zagrebačka katedrala u potresu 1880. i njezina današnja obnova, Dražen Aničić, Institut građevinarstva Hrvatske

163. 2013. Kip svete Barbare, u: Glas svete Barbare, 24, Zagreb, 82, Ksenija Škarić

164. 2013. Skriveno u vidljivom - istraživanja oltara sv. Roka iz kapele na Rokovom perivoju, u: Portal, godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 4; 139-151, Iva Koci, Sena Kulenović

165. 2011. Earthquake Resistant Engineering Structures VIII, Series: Wit Transactions on the Built Environment, volume 120, C. A. Brebbia, M. Maugeri

166. 2015. Dolac 9, arhitektonski snimak postojećeg stanja i projekt obnove pročelja, ASK Atelier d.o.o.

167. 2019. Mlinarska 1, Jurjevska 32, ASK Atelier d.o.o.

168. 1922. Stari i starinarski Zagreb, Josip Matasović

169. 1923. Zagreb nekada i Zagreb sada, Gjuro Szabo

170. 1923. Zagrebačka Vlaškoulička općina, Velimir Deželić

171. 1924. Dverce u Zagrebu na Griču 1793., Emilij Laszowski

172. 1925. Zagrebačke građevine 17. stoljeća, Gjuro Szabo

173. 1929. Prilozi za građevnu povijest zagrebačke katedrale, Gjuro Szabo

174. 1929. Iz starih dana Zagreba: život i ljudi, Gjuro Szabo

175. 2020. UPDATED: ICOM urges institutions and governments to support Croatian museums, ICOM - International Council of Museums

176. 2020. Strategija seizmičke zaštite kulturnih dobara, Društvo arhitekata Zagreba

177. 2020. Inicijativa arhitekata za uspostavom Koordinacijskog tijela za obnovu Zagreba nakon potresa, Društvo Arhitekata Zagreba

178. 2020. Za obnovu Zagreba, Institut za povijest umjetnosti

179. 2020. Želimo stručna i provediva rješenja za obnovu Zagreba nakon potresa, Društvo arhitekata Zagreba

180. 2020. Hrvatsko restauratorsko društvo uputilo pismo potpore i pomoći Ministarstvu kulture RH, Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode te Muzeju za umjetnost i obrt, Hrvatsko restauratorsko društvo / Croatian Conservation-Restoration Association [službena Facebook stranica]

Stranica 9 od 56