Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.


Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na obnovi-zg@uha.hr!

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista |
| Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu |
| Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |

Filter +

Arhivska građa (arhivske fotografije, nacrti, građevinske dozvole, konzervatorsko-restauratorska dokumentacija i sl.)
Arhitektonski snimak (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije, i sl.)
Arhitektonski projekt (tlocrti, presjeci, pročelja, situacije i sl.)
Bibliografska jedinica (knjiga, zbornik, časopis, magistarski rad, disertacija,...)
Urbanistički projekt / plan
Projekt krajobraznog uređenja
Konzervatorske smjernice / uvjeti
Znanstveni članak
Stručni članak
Publicistički članak
Istraživački projekti – studije
Istraživački projekti – radni materijali (fotodokumentacija, prikupljena nesistematizirana građa i sl.)
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove – smjernice i programi mjera
Projekt rekonstrukcije i/ili obnove - primjeri (građevinski projekti, arhitektonski projekti, konzervatorsko-restauratorski elaborati i sl.)
Poveznica/e na postojeće baze podataka i/ili konkretne jedinice
Ostalo

Seizmička rekonstrukcija i obnova
Urbana rekonstrukcija i obnova
Graditeljska baština
Pokretna kulturna baština
Arhitektonska rekonstrukcija i obnova
Antropološka ili sociološka analiza
Ekonomska analiza

od
do

od
do

Podaci

Ukupno rezultata: 1105

1061. 1895. Fotografija - Panorama Zagreba, sjeverni dio grada, 1895. , Ivan Standl

1062. 1892. Fotografija/razglednica, Zgrada Kola/Sokola, 1892. , Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger, Zagreb

1063. 1900. Fotografija/razglednica, Pogled od kuće Lenuci prema Praškoj/Marije Valerije, oko 1900. , Papirnica F. X. Hribara u Zagrebu

1064. 2020. Upute za sanaciju zabatnih zidova i dimnjaka od porobetona, Tomislav Gojkovič, Ytong porobeton d.o.o.

1065. 2020. Razgovor s Mladenom Perušićem, Mladen Perušić, Andrej Žmegač

1066. 2020. Razgovor s Tonijem Bešlićem, Toni Bešlić, Andrej Žmegač

1067. 0. Mrtvačnica na Mirogoju, Hermann Bollé, Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

1068. 0. Kompleks groblja Mirogoj, Hermann Bollé, Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

1069. 0. Kapela sv. Martina, Aleja seljačke bune , Podsused (kod Sutinskih vrela), Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

1070. 0. Kuća Špulka, Ambroza i Klotilde Vranyczany 1, Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba

1071. 0. Letnik Pantovčak, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

1072. 0. Pogonska zgrada tvornice „Iskra“, Josip Dubsky, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

1073. 0. Zgrada Ocean filma, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

1074. 0. Tradicijska kuća Kuzmec, III. Petruševec 10, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

1075. 0. Tradicijska kuća Kuzmec, II. Petruševec 9, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

1076. 0. Tradicijska kuća Protković Gučec, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

1077. 0. Kuća Stanković, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

1078. 0. Palača Prve hrvatske štedionice, Josip Vancaš, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

1079. 0. Kuća Srpske pravoslavne crkvene opštine, Bartol Felbinger, Janko Jambrišak (dogradnja), Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

1080. 2003. Aleksandar Freudenreich: Matica hrvatskih obrtnika, Ilica 49, Zagreb, 2003., diplomski rad, Filozofski fakultet, Zagreb, Martina Ožanić

Stranica 54 od 56